Mẹ kế mông cong cùng con chồng vui sướng

#1 Zoom+ 2712

Mẹ kế mông cong cùng con chồng vui sướng, nhưng từ hồi nào giờ, Tâm thương thằng Hiếu nhất. Thằng Hiếu năm nay đã 20 tuổi, nhỏ hơn nàng 7 tuổi. Mấy ngày tiếp theo đó, xem con chồng địt loạn luân mẹ kế xinh đẹp Tâm không hề đá động đến những gì đã xãy ra trong căn phòng bịnh viện, nàng vẫn cư xữ như ngày thường làm Quân cũng không dám nhắc lại chuyện đó. Chàng biết là Tâm cần thời gian để ổn định lại tâm trí của mình. Điều duy nhất mà chàng đoán biết là Tâm đang bị thu hút mạnh mẽ bởi ý tưởng loạn luân và nàng đang cố chống chế….

Xem thêm

Mẹ kế